Aangesloten praktijken

Bekijk hieronder de aangesloten praktijken.

Achterhoek Fysio

0

Bekijk praktijk >

De Romei Therapie en Training

Kwaliteit wordt bepaald door de mensen die in een praktijk werken, niet door een extern auditbureau. Fysiocare is de organisatie die daarvoor staat en d.m.v. zwermgedrag dit ontwikkelt. Samen hiervoor staan is waarom wij lid zijn!

Bekijk praktijk >

Fysio Protect

Fysio Protect is een lokale praktijk gelegen aan het Dorpsplein 1 te Giesbeek. Ons doel is om gespecialiseerde zorg dichtbij huis te halen, kwaliteitsvolle zorg te leveren en bijdragen aan zelfredzaamheid van mensen. Hierbij staat onderlinge samenwerking voorop.

Bekijk praktijk >

Fysio Rijnwaarden

Fysio Rijnwaarden is lid geworden om met andere praktijken de samenwerking te zoeken en te verbeteren. Samen sterker in ontwikkeling van (zorg)producten om de vitaliteit en zo de kwaliteit van de pati?nten en cli?nten te waarborgen.

Bekijk praktijk >

Fysio- en Manuele therapie Van Snippenburg/Eshuis

Wij zijn en blijven bij Fysiocare omdat het een coöperatie is waarin kwaliteit van fysiotherapeutische patiëntenzorg centraal staat in het continue veranderende medische landschap in de 1e lijn. Samen zijn we een grote-fysiotherapeutische eenheid en kunnen we onze vuisten ballen voor de visie die wij als fysiotherapeuten hebben.

Bekijk praktijk >

Fysio-Z

Wij zijn aangesloten bij Fysiocare omdat wij het heft in eigen handen willen nemen. Verbinding met collega’s, meedoen & meedenken en gezamenlijk werken aan kwaliteit. Hierdoor behouden wij het plezier in ons werk!

Bekijk praktijk >

Fysiocare Zuidoost Gelderland

Dit is de voorbeeldpraktijk voor het bestuur. Wij doen hier verder niets mee, alleen ter illustratie..

Bekijk praktijk >

Fysiofit de Liemers

Ik ben een 1-vrouws-praktijk met een aantal medewerkers in loondienst. Ik vind het prettig om deel uit te maken van een samenwerkingsverband, van Fysiocare. Samenwerken is leuker en effectiever, samen sta je sterker.

Bekijk praktijk >

FysioKort

Wij zijn als praktijk lid geworden om samen met elkaar de praktijk te verbeteren en van elkaar te kunnen leren. Samen sta je steker en samen weet je meer dan alleen.

Bekijk praktijk >

Fysioplus

Wij zijn onderdeel van Fysiocare geworden omdat het gelijkgericht verzamelen van data ervoor zorgt dat wij aan kunnen tonen zinvol bezig te zijn. Hiermee waarborgen we behoud van ons mooie vak. Daarnaast kwaliteit verbeterend door bundelen van kennis en ideeën.

Bekijk praktijk >

Fysiospecialisten Duiven

Wij zijn aangesloten bij Fysiocare omdat je in een coöperatie kunt samenwerken om de kwaliteit te waarborgen en de uitdagingen die je tegenkomt gezamenlijk te trotseren.

Bekijk praktijk >

Fysiotherapie Duiven

We willen beste zorg leveren; hiervoor is onderling samenwerken van belang, binnen onze praktijk maar zeker ook binnen de regio. We voeren een gezamenlijk kwaliteitsbeleid die toonaangevend is in Nederland.

Bekijk praktijk >

Fysiotherapie van Kuppenveld

Fysiocare is onze regionale coöperatie waarbinnen wij als praktijk leden de meerwaarde ontwikkelen van gezamenlijke beoordeling van kwaliteit, uitbreidende samenwerking intern en extern en richting geven aan onze toekomst bestendigheid binnen de Fysiotherapie.

Bekijk praktijk >

Fysiotherapiepraktijk Wilbrink Wassink

Wilbrink Wassink Fysiotherapie is al sinds 1999 dé praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en sportfysiotherapie in Doetinchem. Wij werken, gezien onze specialisaties, regiogericht en hebben zowel aandacht voor behandeling van uw klachten als voor preventie. Ook hechten wij grote waarde aan multidisciplinaire samenwerking.

Bekijk praktijk >

Fyzio

Samen staan we sterker! Met Fysiocare kunnen we onze krachten bundelen, onze stem laten horen, van en met elkaar leren en vooral doen waar we goed in zijn, dé juiste zorg aan iedere patiënt blijven leveren, nu én in de toekomst!

Bekijk praktijk >

Jentha

Jentha is lid geworden van Fysiocare omdat wij ervan overtuigd zijn dat je kwaliteit en je krachten moet bundelen zodat je door kan blijven ontwikkelen! Met elkaar hou je het vak up to date.

Bekijk praktijk >

MedSupport

Samenwerking in de fysiotherapie zorgt voor een betere zorg voor de pati?nt en een doorgaand leerproces voor de therapeut. Binnen Fysiocare vinden wij deze samenwerking die zowel goed is voor de pati?nt als voor de praktijk.

Bekijk praktijk >

Praktijk Berghstede

Kwaliteit wordt bepaald door de human resources van een praktijk. De borging van de kwaliteit is bij Fysiocare in goede handen en vindt volgens objectieve parameters plaats. Hierdoor zijn dure auditbureaus overbodig en wordt de kwaliteit middels interne motivatie verbeterd.

Bekijk praktijk >

Praktijk Fysiotherapie Wehl - Beek

Onze collega was een van de drie musketiers die als doel hadden de administratieve rompslomp in de fysiotherapie terug te dringen. Hieruit is geleidelijk Fysiocare ontstaan. Een samenwerkingsorganisatie waarin wij ons thuis voelen omdat de praktijken zelf bepalen hoe er gewerkt wordt. Samen sterk is ook ons motto!

Bekijk praktijk >

Revital

Samen weten we meer dan alleen. Kennis en kunde samen delen en kwaliteit verhogen. Met elkaar het beste eruit halen. Dat is waar wij en onze co?peratie voor staan en de reden dat wij aangesloten zijn bij Fysiocare!

Bekijk praktijk >

Therapeutisch Centrum Zeddam

Ons therapeutisch centrum is aangesloten bij Fysiocare omdat we geloven dat de beroepsgroep zelf kan bepalen waar kwaliteit aan moet voldoen zodat we gezamenlijk kunnen werken aan moderne kijk op doelmatige gezondheidszorg en therapie. Omdat Fysiocare dit uitdraagt naar partners in de gezondheidszorg zoals zorgverzekeraars en hierdoor vernieuwend is zijn wij aangesloten bij Fysiocare.

Bekijk praktijk >

Therapeutische Maatschap Gimbornhof

Door de coöpereren worden krachten verenigd wat de zorg in de regio optimaliseert. Daarbij word en blijf je gesprekspartner bij zorgverzekeraars waardoor wij als coöperatie voorop blijven lopen.

Bekijk praktijk >