Fysiocare Zuidoost Gelderland

Fysiocare Zuidoost Gelderland is een coöperatie van 25 praktijken fysiotherapie (± 200 fysiotherapeuten). Wij zijn begonnen in 2012 met een initiatief om met collega’s uit de regio de gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen om kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg te leveren met weinig overhead, d.w.z. maximale investering in de patiëntgerichte zorg met zo min mogelijke administratieve belasting.

De kwaliteitscontrole die nu door de auditsbureau’s gedaan wordt, richt zich meer op structuur- en procesindicatoren. Wij zijn begonnen om met outcome-indicatoren te meten. 

We verzamelen specifieke data, die in samenwerking met Spot On Medics wordt verwerkt, zodat transparant gemaakt kan worden wat de effectiviteit en doelmatigheid is van de fysiotherapie binnen onze coöperatie.

Tevens hebben we middels een scholingsprogramma, ontwikkeld samen met IQ Healthcare en HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen), een effectievere manier gevonden om de PROM’s te gebruiken om gerichter en specifieker samen met de patiënt te bepalen wat zijn beperkingen en participatie problemen zijn. Hierdoor zijn wij in staat om effectievere en doelmatige fysiotherapeutische zorg te leveren. Om dit goed te implementeren hebben wij de periode van 2012 tot en met 2020 gebruikt.

Wij willen binnen onze coöperatie de kwaliteit van alle praktijken op een hoger gelijkmatig niveau brengen, houden en doorontwikkelen. Met de verzamelde data als uitgangspunt zijn we bezig om middels een peerreviewsysteem met alle deelnemende praktijken de fysiotherapeutische handelingen en het klinisch redeneren te bespreken, verder te ontwikkelen en te evalueren. 

Doordat we dat in onze eigen regio in eigen beheer doen is een snelle doorontwikkeling mogelijk. Er is gekozen voor de volgende patiëntengroepen: nek- schouder-, lage rug-, heup- en knieklachten met uitvraag middels de NPRS, PSK en klacht specifieke PROM. Daarnaast hebben we bij de eindmeting de GPE ingezet.

We krijgen steeds meer vragen uit het land hoe we werken en of we kunnen ondersteunen bij het elders opzetten van een zelfde werkwijze. Daarvoor hebben we nu een stichting in het leven geroepen om zo te kunnen voldoen aan die vraag. Doel van deze stichting is om te ondersteunen bij het laten ontstaan van meerdere “kleine dorpjes in Gallië” die in eigen regie, maar met oog voor de landelijke ontwikkelingen, transparante en kwalitatief optimale zorg in hun eigen regio vorm geven.

De nadruk ligt daarbij op de eigenheid van elke coöperatie. Het is niet de bedoeling steeds meer Fysiocare organisaties te laten ontstaan maar wel onafhankelijke groepen die op basis van data met elkaar willen overleggen en van elkaar willen leren.

Samenwerking werkt!!!

Vanuit individuele vrijheid

Gezamenlijk een koers​

Voor plezier in de zorg

Visie & Missie

Visie
De coöperatie Fysiocare Zuidoost Gelderland wil, met en door haar leden, een toonaangevende, proactieve, innoverende rol spelen in het interdisciplinair bedienen van de zorg- en dienstverleningsbehoeften binnen het veranderende zorglandschap in de regio.

Missie
Fysiocare Zuidoost Gelderland wil interdisciplinair deelnemen aan vernieuwende producten en diensten teneinde zo de regionale zorg- en dienstverlening behoefte te bedienen. Zij willen, waar nodig, aanspreekpunt zijn voor partners in deze interdisciplinaire benadering. De verbinding tussen alle betrokken partijen bij deze zorg- en dienstverleningsbehoefte, zoals o.a. de eerste en tweede lijn, patiënten en belangenorganisaties, zorgverzekeraars en overheden, zien zij als een belangrijk aanknopingspunt om dit te verwezenlijken en willen daar een duidelijke rol in spelen. Essentieel aandachtspunt daarbij is een gezamenlijk interdisciplinair kwaliteitsbeleid waaraan alle betrokken disciplines zich conformeren.

De periode van 2021 tot en met 2025 is gericht op het verder professionaliseren en het optimaliseren van multidisciplinaire samenwerking in de eerste en tweede lijn (ook de anderhalve lijn zorg). Hierbij zal er naast zorgverleners ook samenwerking gezocht worden met gemeenten en overheidsinstellingen.